Naslovna Recezenti Prof. Emeritus dr Oskar Kovač, recenzent knjige „Obećanja i očekivanja“

Prof. Emeritus dr Oskar Kovač, recenzent knjige „Obećanja i očekivanja“

2
PODELI
Prof dr Oskar Kovac
Prof dr Oskar Kovac

Prof. Emeritus dr Kovač  Oskar, recenzent knjige „Obećanja i očekivanja“

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, magistrirao a zatim i doktorirao 1971. godine. Bio je specijalizant na London School of Economics and Political Science sa stipendijom OECD. Godine 1979-1980. proveo je na Massachusetts Institute of Technology, USA, na osnovu fellowship-a American Association of Learned Societies.
Oskar Kovač bio je šef Sektora u Zavodu za planiranje SR Srbije, Beograd; zatim do 1972. naučni istraživač i direktor sektora u Institutu ekonomskih nauka, Beograd. 1972. godine bio je biran za docenta, 1978. godine za vanrednog profesora, a 1984. godine za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, šef Katedre za međunarodnu ekonomiju, predsednik komisije za doktorate.
Bio je član Saveznog izvršnog veća SFR Jugoslavije (maj 1986.-mart 1989.) i potpredsednik Savezne vlade SR Jugoslavije 1992. godine.
Profesor Kovač je sa predavanjima po pozivu učestvovao u radu Ekonomskog instituta Mađarske akademije nauka, Američke asocijacije za slavističke studije, New York Council of Foreign Relations, konferencije UN u Bangkoku, Međunarodne organizacije rada u Ženevi, Univerziteta u Seulu, Univerziteta u Hamburgu i Minhenu, Centru za studije trećeg sveta u Meksiku, Centralnoevropskom univerzitetu u Pragu, Svetskoj banci i OECD.
Bavi se teorijom i politikom međunarodne ekonomije i finansija, svetskommprivredom i privrednim razvojem. Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta predaje predmete. Ekonomija regiona sveta, Ekonomija za bankarstvo i finansije, Međunarodna ekonomija, teorija i politika.
Govori, čita i piše na mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku.
Član je Naučnog društva Srbije. Redovni je član Akademije ekonomskih nauka Srbije i član Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka.