Naslovna Recenzije Recenzija – knjiga „Obećanja i Očekivanja“ – Prof. dr Sreten Ćuzović

Recenzija – knjiga „Obećanja i Očekivanja“ – Prof. dr Sreten Ćuzović

0
PODELI
sreten cuzovic, Obecanja i ocekivanja
sreten cuzovic, Obecanja i ocekivanja

Recenzija – knjiga „Obećanja i Očekivanja“ – Prof. dr Sreten Ćuzović

Knjiga Gulana i Milorada Stamenovića, po svom sadržaju predstavlja skladan mozaik teorijsko-empirijskih
pogleda na ekonomiju jedne nacionalne privrede, kakva je Republika Srbija, u regionalnim i globalnim ekonomskim integracijama, s posebnim osvrtom na EU. Reč je o pronalaženju rešenja za „uklapanje“ privrede Republike Srbije u regionalne i globalne ekonomske integracije, u uslovima takmičenja „teritorija“ i preraspodele ekonomske moći. U razvijanju teme autori su išli postupno, dajući hronološki osvrt na faktore koji su delovali podsticajno ili ograničavajuće na razvoj ekonomije Srbije. Pri tome su se u obradi pojedinih tematskih celina oslanjali na probrane izvore- mišljenja akademsko-stručne elite. Na spisku probranih izvora našla su se mnoga imena, inostranih i domaćih autora, počev od nobelovaca do poslovne elite, s jedne, ali i poslenika javne reči (novinara, komentatora, analitičara), s druge strane. Ovakav odabir izvora ne treba da nas čudi. On nije slučajan. Razloga za to ima više. Kao ključni izdvajamo taj
što je B. Gulan, kao autor knjige poznato pero srpskog novinarstva, član NDES-a Srbije i Akademijskog odbora za selo SANU, dok je M. Stamenović, dobar poznavalac-ekspert međunarodnog finansijskog tržišta . Svaki iz svog ugla, shodno naučno-stručnoj prepoznatljivosti, obrađivao je srpsku ekonomiju u svetlu regionalnih i globalnih ekonomskih integracija. Prvi autor, obradio je makro- ekonomski aspekt privrede Republike Srbije, s podsebnim naglaskom na obećano i ostvareno. Da ne budemo nedorečeni, kada je reč o naslovu knjige „Obećanja i očekivanja“, ističemo, da su autori ovu analizu uradili s osloncem na ekonomsko-finanisijsku politiku vlade Republike Sbije u pojedinim periodima, a sve to u svetlu komparativne analize: Srbija, naspram EU i ostalih regionalnih i globalnih integracija (SAD, Japan, BRIKS). Autor drugog dela knjige, privredni razvoj Republike Srbije sagledava s osloncem na razvoj globalnog finansijskogtržišta analitički razrađujući trgovanje
u savremenim tržišnim uslovima. Posebnu pažnju on je posvetio globalnoj finansijsko ekonomskoj krizi započetoj 2008. godine i njen uticaj na FOREX tržište.Kao logičan nastavak
istraživanja ekonomsko-finansijskih performansi i konkurentske prepoznatljivosti jedne nacionalne privrede autoru nije promakla ni činjenica da teorijske stavove testira na poligonu, u praksi. U rukopis knjige su instrumentalizovali studije slučaja: primere dobre-loše ekonomsko-finansijke prakse. Pri tome, kao da je bila u vidu sentenca Rene Dekarta, koji kaže: „da je teorija kada se sve zna, a ništa ne hoda, a da je praksa bez teorije slepa“. Iako naslov ponuđene knjige „Obećano i očekivano“ mami pažnju čitaoca da autori daju, gotov, „recept“ za izlazak srpske ekonomije iz krize, to se nije dogodilo. S pravom. Na to ih obavezuje i naučno-istraživačka opreznost, s jedne, i činjenica, da oni nisu „boginja pravde Justicija“ da „presuđuju“. Vreme je najbolji sudija. U skladu s onom Njegoševom: „pokoljenja djela sude“. Iako, na prvi pogled sadržaj knjige
predstavlja dve „odvojene“ celine: „Ekonomija Srbije i EU“ i „Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu“ veštom kombinacijom metodologije naučno-istraživačkog rada, s jedne,
i empirijskih istraživanja: ekonomskih performansi privrede Republike Srbije i EU, i trgovanjem na međunarodnom finansijskom tržištu, s druge strane, knjiga se može smatrati logički-
tematski povezanom celinom. Jer, nakon prvog dela o makroekonomiji iz nje proizilazi, tematski – drugi deo. promene odnosa snaga u svetskoj privredi. Industrijalizacija
se pomera u zemlje u razvoju (Brazil, Rusija, Indija, Kina) a opada u razvijenim zemljama.
U EU još ima zemalja koje mogu da budu konkurentne u industrijskoj proizvodnji, ali one moraju da rešavaju probleme u EU. Da bi se to obezbedilo potrebne su reforme delova
privrednog sistema EU. Posle dugog vremena usvojena je i funkcioniše Centralna Banka koja
ima ulogu i delovanje za jedinstvenu monetarnu politiku EU. Ostvarene su promene u ovlašćenjima centralne banke EU. Ona neposredno kontroliše rad poslovnih banaka zemalja članica. U planu je da se pored monetarne (bankarske) unije uvede i integrisano tržište slobodnih tokova kapitala. Kada ujedinjenje finansijskih tržišta EU bude ostvarena, unija će imati sve elemente velike tržišne privrede koja može da uspešno funkcioniše u svetskoj privredi. Sva poglavlja knjige sadrže potrebne analize najvećih problema i njihovog mogućeg rešavanja da bi i privreda Srbije u EU u dogledno vreme može da funcioniše u okviru zajedničke savremene evropske ekonomije i razvojne politike.

Prof. Dr. Sreten Ćuzović, short biography – reviewer of the book “Promises and Expectations”