Naslovna Članci Časopis – NOVI MAGAZIN 18.01.2017, Put Narendre Modija, autor Milorad Stamenovic

Časopis – NOVI MAGAZIN 18.01.2017, Put Narendre Modija, autor Milorad Stamenovic

0
PODELI

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVEĆANJE

Časopis – NOVI MAGAZIN 18.01.2017, Put Narendre Modija, autor Milorad Stamenovic

Indija: Zlatni put Premijera Narendre Modija

Razvoj tržišne privrede koju je omogućila Vlada Indije svojim merama dovodi do slobodnog rasta svih privrednih subjekata. Berza hartija od vrednosti u Mumbaiu se pozicionirala medju deset najrazvijenih u svetu – tržišni udeo  od preko 1.6 triliona USD u 2015. (na prvom mestu je američki NYSE). Kompanije koje imaju najviše značaja su svakako TATA (sa svojim podružnicama, uključujući TATA steel) , Reliance Industries LTD (telekomunikacione usluge),  Mahindra (sa svojim podružnicama), Maruti-Suzuki koncern, Shree Cement, Bharat electronics i dr. Značajnu ulogu na berzi Mumbaia igraju i “strani” igrači, dakle kompanije čije su matice van Indije ali imaju registrovane entitete u Indiji (Glaxosmithkline pharmaceuticals ltd.; Bosh ltd.; Nestle India ltd; Procter&Gamble hygiene&Healthcare ltd.; Colgate ltd.)

Na samitu u Gujaratu (Vibrant Gujarat Global Summit 2016) su prezentovani razvojni i kooperativni kapaciteti Indije ali i brojnih drugih država (Francuska, UAE, Švedska, Poljska, Rusija, UK, Kanada, Portugal, Ruanda, Japan i dr.). Takav skup je očigledno mesto na kome i najveće ekonomije sveta, ali i one koje su u stagnaciji imaju potrebu da se promovišu kroz seminare koji su ponudjeni svim učesnicima.

Istorija saradnje

 

Yugoslavia je imala značajnu istoriju saradnje sa Indijom. Posebno se može izdvojiti ranija saradnja sa Torlak Institutom; oblast izvoza traktora kroz IMT; trgovina oružjem – Yugoimport; poljoprivredna saradnja kroz NS Seme i Zemunski Institut. U Srbiji su trenutno prisutne kompanije u okviru IT sektora kao i farmaceutske kompanije. U 2015. godini  su cigarete bile artikal koji se najviše izvozio za Indiju, dok mi od Indije uvozimo najviše Pharmaceutske i hemijske proizvode.  Impakt indijskih kompanija na srpsku privredu svakako može biti značajniji dolaskom novih kompanija koje bi kroz SDI ulagale u Srbiju. U bilateralnoj saradnji se može primetiti pad u izvozu roba iz Srbije za gotovo 40% (u 2015. godini iznosio 5.57 miliona $ dok je 2014. godine iznosio 8.74 miliona $). Interesantno je da na drugom mesto po važnosti za uvoz iz Indije – gvoždje i čelik.

 

Put Narendre Modija

Protivljenje sekularizmu i socijalističkim oblicima društva i orijentacija ka ekonomskom razvoju i kapitalizmu s jedne strane, objedinjena Hinduizmom i nacionalizmom sa druge – opisuje  poziciju i zalaganje Narendre Modija u političkom životu Indije.  Privlačenje Stranih direktnih investicija, unapredjenje zakonsko-pravnog okvira, aktivna medjunarodna politika (BRIKS, ASEAN, G20), poboljšanje odnosa sa Pakistanom i centralizacija vlasti su se pokazale kao pozitivne strane rada Vlade Indije predvodjene Modijem.

U 2016. godini, Modi je proglašen za ličnost godine u izboru TIME magazina, a u ranijim godinama je često opisivan u časopisu FORBS i TIME kao jedna od najuticajnih svetskih ličnosti.  Modi je potekao iz sela Vadnagar iz indijskog regiona Gujarat, sin lokalanog trgovca, dete iz skromne porodice koje je ispunilo svoje snove i postalo Premijer Indije (Maj, 2014).

Modi je zakletvu položio u palati Rashtrapati Bhawan na opšte zadovoljstvo miliona Indijaca koji ga vide kao energičnog lidera – čoveka koji je u izbornoj noći obećao da će se aktivno konforntirati korupciji i sivoj ekonomiji.

Reforme– put ka tržišnoj ekonomiji

Premijer Modi je dolazeći na glavnu političku scenu Indije uveo značajne mere koje su se pokazale kao dobre što se može videti iz rastućeg BDP-a koji je od 2012. godine sa 5.6% dostigao  7.6% rasta (dakle čitava +2% za tako kratak period i tako veliku ekonomiju).  Ukoliko pogledate ekonomske parametre BDP-a – grafici rastu neumoljivo, dok sa druge strane parametri Inflacije i rente prirodnih resursa – padaju, i na taj način pokazuju sve veću stabilnost nacionalne valute ali i snagu Indijske ekonomije. Ocena koju je Vlada Indije predvodjena Modijem dobila na „polovini puta“ jeste pozitivna, medjutim mora se podvući da je ova Vlada nasledila velike probleme sa korupcijom, skandalima i visokom stopom inflacije i  milionskim prevarama  kao što su „2G spektar“ prevara (2011) kao i prevara sa ugljem (2012).

Svetska Banka je u Julu 2010. procenila obim sive ekonomije Indije na 20.7% GDP-a u 1999. godini sa daljim rastom na 23% GDP tokom 2007. godine. Modi je sa svojim timom pripremio strateški odgovor za sivu ekonomiju u vidu sledećih mera: Specijalni istraživački timovi su formirani; proklamovan je zakon o stranim prihodima i kapitalu; donete su izmene i dopune ugovora o izbagevnju dvostrukog oporezivanja sa Kiprom i Mauricijusom; dogovori sa Švajcarskom su pokrenuti u cilju razmene informacijama o računima koje indijski gradjani imaju u HSBC banci itd. Snaga i politička volja za rešavanje ovakvih problema je neophodna što je Narendra Modi takodje pokazao i kroz primer rešavanja ozbiljnih problema sa tržištem crnog novca (falsifikata). Jedna od nepopularnih mera je doneta 8.Novembra2016 godine kada je izdato  saopštenje Ministarstva Finansija Indije, odeljenja za ekonomske odnose koje obaveštava javnost da se usled ogromnog broja lažnih novčanica u Indiji  povuku apoeni novčanica od INR 500 i INR 1000.  Ovakva odluka je doneta usled potrebe za suzbijanjem finansiranja terorizma i korišćenja „crnog novca“ za subverzivne aktivnosti.

U svom reformističkom radu, Modi je doneo strategije za siromašnije stanovništvo u kojima Vlada Indije  preduzima aktivnosti na planu adekvatnije Zdravstvene politike. Obrazovni sistem je sve kvalitetniji, brojne privatne škole i Fakulteti sada već tradicionalno školuju vrhunske stručnjake iz oblasti zdravstva, IT sektora, inženjere i  dr. Takodje, Modi je uveo mere koje regulišu tržite nekretnina, i koje omogućavaju kreditiranje stanovništva po vrlo povoljnim uslovima (kamate oko 3%! ). Slične mere u vidu stimulansa Vlade su uvedene i za farmere koji se subvencionišu direktno u djubrivu ili dopunskim finansijskim sredstvima. Ovakva vrsta podrške predstavlja adekvatnu pomoć stanovništvu. Sve mere su kontrolisane od strane Vlade i radi se evaluacija i kontrola kvaliteta  kako bi se iste unapredile!

Za mala i srednja preduzeća, Vlada Indije je omogućila garancije na kredite do odredjenih iznosa kao i niže kamatne stope (od 6-8%). Za Seniore je  u Indiji omogućeno podizanje kredita po ukupnoj kamatnoj stopi od 8% i to na period od 10 godina kako bi im se olakšala davanja, lakše platili računi i omogućila veća potrošnja i samim tim podigao kvalitet života.

 

Multikonfesionalnost – stvar kulture!

Jedan od važnih elemenata razvoja u indijskim regionima je suštinska multikonfesionalnost. Indija je usaglašena multikonfesionalna država u kojoj sa mirom žive pripadnici brojnih vera i verskih organizacija. Vera ima dominantan uticaj na kulturološko-socijalni razvoj svakog Indijca što dalje implicira nisku stopu kriminala i posvećenost porodičnim vrednostima.

Pozitivan pogled u budućnost i saradnju

Veliki ekonomski giganti bi mogli naći svoj interes u investiranje u Srbiju. Treba im omogućiti dobre uslove za saradnju, ali i omogućiti da ta saradnja bude trajna, zasnovana na Greenfield investicijama i proizvodnji više nego na tržištu usluga u kojem Indija zbog brojne radne snage prednjači (jeftinija radna snaga). Potencijalno bi standardizacija poslovnog okvira putem standarda 14000, kao i obrazovanje i naša geografska lokacija mogli biti razlozi u zbog kojih bi Indijski investitori ulagali kroz SDI. S obzirom na visoko razvijenu tehnologiju, privlačenjem velikih kompanija (možda iz oblasti telekomunikacija, kao što je Reliance)i  omogućili jedan novi okvir poslovanja u regionu. Takodje, Indija ima izuzetno razvijenu gradjevinsku industriju (u gradu Hydrabadu, koji broji oko 13 mil. stanovnika, cene moderno uredjenih stanova se kreću oko 200eur po kvadratnom metru).

Kada razgovarate sa ljudima u različitim regionima Indije, oni odaju utisak zadovoljstva u mere koje je Vlada donela (iako su brojne mere anti populističke, uključujući i proces demonetizacije) –  gradjani su optimistični u sutra koje dolazi i koje će im nadahnuti insiprativni  Premijer, Narendra Modi.

Autor, Milorad Stamenović