Naslovna Članci Novi Magazin, Forex tržište : ekonomski liberalizam i Srbi – autor Milorad...

Novi Magazin, Forex tržište : ekonomski liberalizam i Srbi – autor Milorad Stamenovic

0
PODELI
Novi Magazin_Milorad Stamenovic
Novi Magazin_Milorad Stamenovic

Novi Magazin, Forex tržište : ekonomski liberalizam i Srbi – autor Milorad Stamenovic

 

Forex tržište : ekonomski liberalizam i Srbi

 

Autor:

Milorad Stamenovic, ekonomista i pisac; rodjen u Beogradu. Školovao se na Univerzitetima u Srbiji i Engleskoj. Stručna predavanja držao na Ekonomskom Fakultetu BU, Beogradskoj Berzi i brojnim kongresima. Pored naučnih radova iz oblasti ekonomij- autor je naučne monografije Obećanja i očekivanja i trgovanje na medjunarodnom deviznom tržištu Forex. Moderna i liberalna ekonomska misao predstavljaju predmet  njegovog zalaganja i društvenog aktivizma.

 

Ekonomski liberalizam i Forex (Foreign exchange Market)

Krilatica “Laissez-faire” je u početku na najbolji način opisivala pojam Liberalizma – i to onog političkog. Liberalizam 20-og veka vezao je pojam blagostanja za ultimativno pravo na slobodu – verujući u moć demokratskih institucija. Značajna je razlika u manifestaciji ekonomskog i političkog liberalizma. Postoje brojni slučajevi u istoriji kada su društva primenjivala liberalne ekonomske principe dok je Vlada zapravo bila autokratska. Današnji pojam liberalizma – tzv. neoliberalizam se poigrava sa fundamentalnim pristupom liberalizmu i vraća nas na inicijalna tumačenja iz 19-og veka. Medjutim, svakako reinicira važnost slobodnog tržišta i to bez centralno-planskih privrednih rešenja- podsticaja, da ne kažem –gušenja. Forex tržište predstavlja krunu ekonomskog liberlizma – skup svih postojećih faktora koji utiču na kretanje kursa posmatrane nacionalne valute. Učešćem u trgovanju u takvom složenom ekonomskom sistemu, dolazi do transfera znanja i tehnologija, učesnici se ekonomski obrazuju, uče se konceptu liberalne tržišne ekonomije.

Retrospektiva – 1972.godine nastaje  Forex

Od nastanka pojma novca (ime dobijeno prema Hramu boginje Junione Monete) pa do danas, novac ima iste funkcije –razmena i mera vrednosti. Nakon pensatronog sistema (period Prvog svetskog rata), nastao je tzv. numerički sistem plaćanja, i tada je došlo i do formiranja kvantitativnog razmenskog odnosa dveju valuta -devizni kurs. Sa početkom Prvog svetskog rata, zemlje su ukinule klasičnu konvertibilnost i prešle na papirni standard, koji im je omogućavao da povećaju štampanje novca kako bi finansirale potrebe rata, potpuno nezavisno od kretanja i veličine zlatnih rezervi. Gotovo sve valute zaraćenih zemalja su u tom periodu izgubile konvertibilnost osim -Kraljevine Srbije. Dinarske novčanice su imale pokriće od 87.3% što je bilo veće pokriće od zakonski propisanih 40%. Tokom rata srpska Vlada nije izdala ni jednu novčanicu bez pokrića za razliku od ostalih zemalja i na taj način, kroz opreznu monetarnu politiku, pridržavala se osnovnih pravila konvertibilnosti.

Danas se više dinarska konvertibilnost ne pominje. Ekonomske mere se zbog svoje prirode mogu nazvati „pseudo-ekonomskim”  zapravo – političkim. Prava nezavisnost ekonomskih sistema je obavezna za obezbedjivanje napretka i razvoja. Forex tržište upravo demonstira jednu multi-zavisno promenljivu (cena), sa umerenim uticajem centralnih banaka, ali ne kao jedinim-presudnim faktorom.

Geneza FX tržišta je išla kroz Sterlinšku valutnu zonu kao preteču savremenog sistema konvertibilnosti dok su osnove posleratnog međunarodnog monetarnog sistema postavljene  na konferenciji u Breton-Vudsu 1944. godine gde je uveden je čvrst devizni kurs (stopa oscilacije u visini od 1% od deviznog pariteta).

Nobelovac Milton Friedman se aktivno zalagao za uvođenje plivajućeg deviznog kursa kroz radove: Teorijski okviri monetarne analize,1970; Monetarna teorija nominalnog dohotka,1971. U okviru Smitsonijskog sporazuma iz 1971. godine, SAD su se saglasile da devalviraju dolar u odnosu na zlato za oko 8.5% ($38 po unci zlata). Tom prilikom je uveden i plivajući devizni kurs što je impliciralo povećanje obima trgovine valutama. Prilikom formiranja monetarističkog pristupa i napuštanja kejnsijanizma kao teorije, glavni aduti novog pristupa su bili vezani za liberalizaciju tržišta i kvantitativnu monetarnu teoriju. Prvi matematički zapisi kvantitativne teorije novca su se ogledali u okviru Fišerove jednačine razmene.

 

Forex tržište i Srbi – na šta obratiti pažnju!

Fizika lica učestvuju u trgovanju na Forex-u sa procentom od oko 5% gde se pojavljuju kao špekulanti. Dnevni protok novca iznosi više od $.5,5 triliona, što je iz ugla privatnog investitora u Srbiji koji trguje na FX tržištu  – „Sveti gral” u finansijsko – materijalnom odnosno individualno-psihološkom smislu. Takodje, moramo znati da zaradu na FX tržištu odnosi oko 4% učesnika. Dakle, zaključak je jasan – puno ljudi gubi u toj trgovini! Za individualne učesnike na FX tržištu je jako važno da su detaljno upoznati sa rizicima koje trgovanje nosi.

Vodite računa o reklamiranju koje vas navodi na neverovatno uvećanje vašeg kapitala za kratak vremenski period. Ako vam zvuči nemoguće – najverovatnije je tako! Informišite se na vreme oko potencijalnih prevara – npr. US CFTC su uveli aktivnosti u cilju sprečavanja prevara koje uključuju investiranje u FX tržište.

Obratite pažnju na način kotiranja valutnih parova kao i da li platforme za trgovanje imaju neophodne performanse. Rizik može biti u nedovoljno transparentnim troškovima transakcija. U nekim slučajevima troškovi transakcije mogu biti izrazito visoki i nije isključeno da izgubite celokupnu investiciju.

Pročitate pažljivo vaš ugovor (na lokalnom -ne na stranom jeziku).

Akademska literatura ne gleda blagonaklono na svu tehničku analizu, pa treba uzeti u obzir i Fundamentalnu analizu kao merodavnu.

Preporuka je da se svi zainteresovani oprobaju na FX tržištu. Ne morate trgovati – ali naučite principe liberalne ekonomije i iskoristite transfer tehnologija i znanja u najbolje svrhe.