Naslovna Autori Branko Dragaš – autor knjige „Srbija Danas“

Branko Dragaš – autor knjige „Srbija Danas“

Branko Dragaš

0
PODELI
Branko Dragaš
Branko Dragaš

 

Branko Dragaš ,autor knjige „Srbija Danas“ kratka biografija

Rođen 15. decembra 1959. godine u Zemunu. Ekonomski fakultet, smer Ekonomska teorija, završio 1982. u Beogradu. Bankar od 1984. godine. Radio u državnoj banci na tržištu novca. Razvio posao do 100 miliona DEM mesečnog obrta kapitala. Godine 1989. prinuđen je da napusti državnu banku zbog političkih pritisaka. Iste godine učestvuje u formiranju opozicije u Srbiji. Godine 1990. postaje predsednik prve privatne banke u Istočnoj Evropi – Karić banke – i za dve godine stvara profitabilnu i modernu instituciju koja tržišno posluje. Piše i nastupa u srpskoj javnosti, zalažući se za uvođenje kapitalizma, berze i tržišne privrede. Od 1990. finansira i pomaže demokratsku opoziciju u Srbiji, kada učestvuje i u formiranju Beogradske berze. Iste godine savetuje vladu Ante Markovića oko razvoja finansijskih tržišta i uspostavljanje modernog bankarskog sistema. Godine 1992, uz pomoć privatnih preduzetnika, sa grupom saradnika osniva Credibel banku. Na poziv predsednika države, Dobrice Ćosića, napisao ekonomski program za ekspoze premijera Milana Panića. Učestvovao u finansiranju kampanje Milana Panića, 1992. godine. Vlasnik više od 20 preduzeća iz različitih oblasti u Srbiji i isto toliko u zemljama EU, SAD, Kanadi, Kini, Hongkongu, Kipru i svim zemljama u Istočnoj Evropi. Godine 1995, finansirao obnovu mnogih manastira i crkava po Srbiji. U periodu 1990–1996. finansirao mnoge opozicione medije u Srbiji ili direktno učestvovao u njihovom pokretanju. Od 1990. do 5. oktobra 2000. zabranjivan od strane režima kao ideolog kapitalizma, pa je održao bezbroj predavanja i nastupa na tribinama i lokalnim medijima. Odbija ponude režima da se uključi u politiku. Početkom 1996. godine, zbog opozicionog delovanja, posle silnih pritisaka, režim uništava Credibel banku. U periodu 1997–2001. godine objavljuje nekoliko romana i drama. U NATO intervenciji 1999. godine tri meseca proveo na topovima PVO. Po povratku sa ratišta, jula 1999, sa grupom svojih prijatelja, stručnjaka iz različitih oblasti, sačinio „Program za spas Srbije“. To je sveobuhvatni predlog političkih i ekonomskih promena koje treba izvršiti u državi. Posle demokratskih promena, oktobra 2000, na poziv premijera Srbije, obišao u 100 dana privredu Srbije i predložio način rešavanja nagomilanih problema. Godine 2001, u februaru, razišao se sa premijerom Zoranom Ðinđićem zbog različitog viđenja koncepta reformi u Srbiji. Godine 2001. novi režim zabranjuje sve nastupe u državnim medijima. Godine 2001, 5. oktobra sa grupom autora objavljuje kritiku neoliberalizma u Srbiji u knjizi Kuda ide Srbija?. Godine 2003. osnovao udruženje privrednika „Privredna snaga Srbije – PSS“. U junu 2004. osnovao UMA – Udruženje malih akcionara Srbije. U decembru 2007. postaje osnivač Poslovne berze. Kolumnista opozicionog lista Tabloid. Nije član nijedne stranke. Živi i radi u Beogradu.