Naslovna Autori Milorad Stamenović, kratka biografija

Milorad Stamenović, kratka biografija

0
PODELI
Milorad Stamenovic Judge Business School
Milorad Stamenovic Judge Business School

Milorad Stamenović, kratka biografija

Rodjen 27 MARTA u Beogradu gde živi i radi. Otac dvoje dece, Klare i Stefana. Vojni rok odsluzio, VES 11109.
Diplomirao na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, Master akademske studije
završio na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerztiteta u Beogradu i na
Middlesex University iz Londona iz oblasti Međunarodnog poslovanja i
menadžmenta. Tema doktorske disertacije se vezuje za strategijski menadžment u
oblasti istraživanja i razvoja na Fakultetu za Međunarodnu ekonomiju. Osim
ekonomskog, Milorad ima i medicinsko obrazovanje i diplomirao je na Visokoj
Medicinskoj Školi  u Beogradu na smeru za Fizikalnu medicinu i takodje završio medicinsku specijalizaciju zdravstvenog inženjeringa. Postdiplomski program javnog zdravlja na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu je započeo.

Svojim dualnim obrazovanjem, ekonomskiim i medicinskim, od osnovnih studija, do postodiplomskih i doktorskih studija, ima jedinstveni obrazovni profil koji ga kvalifikuje za ekonomske i medicinske nauke, ali i zdravstvenu ekonomiju i finansijski menadzement.

Dugi niz godina radio je na više od 40 globalnih kliničkih studija (akademskih i komercijalnih) u okviru faznog razvoja novih lekova i medicinskih uredjaja za različite terapeutske indikacije (kardiologija, onkologija, pulmologija, hematologija i dr.) ali i faze uiistraživanja od 1-4 uključujući bioekvivalencu i postmarketinška istraživanja.

Milorad Stamenović je predavač na Akademiji za klinička ispitivanja autor naučnih radova iz oblasti ekonomije, zdravstvenih nauka, menadžmenta u ekonomiji i zdravstvu, finansija i dr. Milorad je član odbora medjunarodnog naučnog časopisa Materia Socio Medica i medjunarodne naučne konferencije EUROBRAND.  Koautor je knjige „Obećanja i očekivanja i trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu“ ( koautor: Branislav Gulan, recenzenti Prof dr Oskar Kovač, Prof. dr Sreten Ćuzović). Takodje, autor je naučne monografije „Srbija Danas – Savremeni aspekti neoliberalizma, ekonomije, demografije, zdravstva, bezbednosti i tranzicije“ (koautori Branislav Gulan -SANU odbor za selo, Branko Dragaš – ekonomista i bankar, recenzenti: Prof Gojko Rikalovic – predsednik udruženja ekonomista Beograda, redovni profesor ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu; Prof dr Rajko Bukvic – institu Jovan Cvijić SANU, vanredni profesor na Nižni Novgorodsk Univerzitetu; Prof dr Zoran Dragišić, redovni profesor na fakultetu za bezbednost Univerziteta u beogradu, Prof dr Mihajlo Jakovljevic – redovni profesor Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Washington University i Hosei Tokio University).

U okviru svog radnog iskustva kao ekonomiste, Milorad Stamenović je imao prilike da trguje širokim portfoliom valutnih parova na medjunarodnom deviznom tržištu. Radio je kao trejder, zatim kao menadžer za obrazovanje i marketing u oblasti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu. Formirao je više ineresantnih predavanja/kurseva o trgovanju na Međunarodnom deviznom tržištu koji su bili prezentovani na nekim od vodećih ekonomskih institucija u Srbiji (Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Beogradska Berza, AIESEC organizaciji i dr.).

Milorad radi duži niz godina na monitoringu, operativnom menadžmentu i menadžmentu kvaliteta globalnih projekata u farmaceutskoj industriji i radio je za neke od najvećih svetskih kompanija iz ove oblasti. Ima globalno iskustvo rada u Aziji (npr.Indija, Sri Lanka, Taiwan), USA, EU regionu i zemljama APEK. Direktor je i vlasnik Agencije za konsalting Inventis. Takodje, Milorad je član internacionalnih udruženja – Američke Akademije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Američkog udruženja za kliničku Onkologiju, Asocijacije profesionalaca u
kliničkim ispitivanjima kao i nacionalnih udruženja – Društva ekonomista Beograda, IPMA/JUPMA, ponosni član Srpske književne zadruge, KLINIS, Društva terapeuta Srbije kao i Društva stručnih i naučnih prevodilaca Srbije i Udruženja za zaštitu prava pacijenata. Povremeni je dopisnik stručnih i komercijalnih medija u Republici Srbiji.