5 C
Beograd
24.03.2019.
Naslovna Članci Globalizacija i zdravstvo, članak objavljen na Lako Do Leka

Globalizacija i zdravstvo, članak objavljen na Lako Do Leka

0
PODELI
Lako do leka
Lako do leka

Zdravstvo i globalizacija

Ukoliko medicina ikada želi da napravi veliko dostignuće, mora da se uključi u širi politički i društveni život… mora da ukaže na barijere koje ometaju normalan životni ciklus i mora da ih uklanja…

Rudolf Virhov (1821–1902)

Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti i nesposobnosti, gde se pravo na zdravlje tumači kao pravo na uživanje raznih vidova pomoći, proizvoda, usluga i uslova neophodnih za ostvarivanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja. [1]

Sa druge strane, briga građana za javne poslove i zajedničko dobro proizlazi iz činjenice da ono pripada svima i treba da bude i dodeljeno svima, kroz proces redistribucije moć a ne nekolicini tj. oligarhiji. [2]

Međutim, transformacija zdravstva je proces koji je u toku, proces paralelan sa razvojem društva. Proces globalizacije takođe je u toku. Mehanizmi za sprovođenje globalizacije (neke međunarodne institucije, nevladine organizacije i dr.) deluju s ciljem da se globalizacija kao proces širi sve brže. Sve su glasniji i protivnici ovog procesa koji zahvata sve oblasti društva, međutim, najviše se nameću pitanja ekonomske prirode u procesu globalizacije – na primer, proučavanje zakonitosti globalne ekonomije, protok kapitala, restruktuiranje sve većih tržišta, uticaj stranih investicija – a to je sve samo jedno lice globalizacije. Veoma je važno sagledati sve procese globalizacije odvojeno ali i zajedno, kao celinu, i pokušati napraviti aproksimaciju daljih kretanja kako bi se potencijalni rizici otklonili pravovremeno, preventivno, a ne naknadno tj. reaktivno. Takođe, važno je prilagoditi zdravstvenu politiku kako mogućnostima tako i ciljevima koje ona treba da ima. Globalizacija koju ostvaruju najbogatije zemlje sveta ne donosi, nažalost, progres i blagodeti tehnološkog i ekonomskog napretka svim ljudima i narodima, što se naročito jasno iskazuje produbljivanjem razlika u sistemu zdravstvenog osiguranja kod stanovništva razvijenih i nerazvijenih zemalja.  [3][4][5]

Osim toga, važno je navesti međusobnu povezanost različitih grana u procesu globalizacije, pa se dešava da medicinska struka direktno zavisi od ekonomsko-finansijskih procesa, ali i procesa koji se odvijaju u zakonodavstvu i nadležnostima ministarstava za javnu upravu, ali i onih za rad i socijalna prava. Stoga je teško sagledati sve uticaje globalizacije na medicinsku struku, ali je važno ipak imati određene orijentire o tome u kome se pravcu kreće razvoj, kao i o tome na koji način je moguće pospešiti interakciju sa drugim, već navedenim procesima. U procesu pristupanja EU, postoji studija izvodljivosti koja se između ostalog bavi i ovom problematikom, ali je takođe važno da Republika Srbija sa svoje strane sprovede studiju izvodljivosti koja bi mogla odgovoriti na sva postavljena pitanja, posmatrana iz ugla Republike Srbije a ne samo EU.

teskt iz knjige Srbija danas, Stamenović, Gulan, Dragaš, izdavač Prometej NS, 2017

Piše: Milorad Stamenović,

PhDc ecc, prof.med.sci

 

[1] Constitution of WHO: principles: http://www.who.int/about/mission/en/, pristupljeno: maj 2017;

  1. Antić, Zdravlje romske populacije kao ranjive manjinske grupe u Srbiji (Beograd: Medicinski fakultet, 2009).

[2] S. Orlović, Pristupi u analizi politike, politički pokreti, političko ponašanja i mišljenje, politička moć (Beograd: Medicinski fakultet, 2009), 21.

[3] M. Mitrović, A. Gavrilović, Organizacija i menadžment u zdravstvenom sistemu Srbije (FBIM, 2015).

[4] M. Jakovljevic, T. Getzen, “Growth of Global Health Spending Share in Low and Middle Income Countries”, Frontiers in Pharmacology, Front. Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2016.00021, IF 4.418.

[5] J. Dieleman, M. Campbell, A. Chapin, E. Eldrenkamp, V. Y. Fan, A. Haakenstad, … & A. Reynolds, Evolution and patterns of global health financing(Lancet, 1995–2014, 2017).

Zdravstvo i globalizacija