Naslovna AKTUELNO članak, Perjanice neoliberalizma kontrolišu zdravstvo, POLITIKA

članak, Perjanice neoliberalizma kontrolišu zdravstvo, POLITIKA

0
PODELI

http://www.politika.rs/sr/clanak/405619/Perjanice-neoliberalizma-ne-kontrolisu-zdravstvo

PERJANICE NEOLIBERALIZMA KONTROLIŠU NACIONALNO I GLOBALNO ZDRAVSTVO

*Milorad Stamenović

Međunarodne organizacije, perjanice neoliberalnog poretka poput Svetske trgovinske organizacije se ozbiljno bave problemima zdravstva, zdravstvenim sistemima i na nacionalnom i na globalnom nivou.  STO sarađuje blisko sa Svetskom zdravstvenom organizacijom iako ne postoji zvaničan ugovor o saradnji. Značaj javnog zdravlja za rad STO je definisana još 1947. godine u okviru sporazuma GATT kojim se daje pravo vladi da reaguje i definiše restriktivne mere na trgovinu kako bi zaštitila ljudski život i zdravlje. Prava u vezi sa preduzimanjem mera za zaštitu zdravlja su dalje definisana u okviru TRIPS-a (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine) a značajna je saradnja i u okviru sanitarnih i fitosanitarnih mera koje se protežu od nacionalnog do globalnog nivoa.

Ono što nikada nije bilo sporno u vezi zdravstvenog koncepta u nadležnosti STO jeste da se on treba poštovati, odnosno da sve što utiče negativno na zdravlje čoveka i na ljudski život se treba operativno sankcionisati, odnosno tom se problemu treba stati na put kroz adekvatne mere koje bi trebalo preduzeti.

Međutim, ono što jeste sporno jeste koje su to mere koje treba primeniti, koliko one oštre ili blage treba da budu i u čijoj će nadležnosti one biti.

Kontrolu STO na nacionalnom nivou nad zdravstvom, možemo uvideti na primeru SAD koja ima sistem privatnog zdravstvenog  osiguranja koji se bazira na dobrovoljnoj bazi onih koji takvo osiguranje mogu sebi da priušte. To očigledno nije adekvatno s obzirom na činjenicu da je gotovo 1/3 (oko 47 miliona)   građana SAD nema adekvatno zdravstveno osiguranje. Veliki je i broj onih koji smatraju da su medicinske usluge preskupe. Takođe, predlaže se i tzv. Singl-pejer sistem (koji podrazumeva da bi se državi uplaćivalo zdravstveno osiguranje radije nego brojnim zdravstvenim osiguravajućim kućama) kojim bi se značajne sume mogle uštedeti (spekuliše se o uštedi od oko 300 milijardi dolara godišnje što bi pokrilo gotovo celokupne potrebe za pružanjem zdravstvene zaštite!). Međutim, to nije u skladu sa definisanim sporazumom GATS, koji definiše sadašnji oblik zdravstvenog osiguranja u SAD. Osim toga, uvođenje tog sistema, iako povoljnijeg za građane, zapravo bi se smatralo protivno sporazumu o uslugama GATS  i  sprečavanja prava na monopol!   Takođe, navodi se da SAD mora da obezbedi iste uslove za domaće i inostrane kompanije, u ovom slučaju zdravstvene osiguravajuće kompanije, pa bi u slučaju da to ne uspe , SAD morala suočiti sa konsekvencama. Dakle, iako je benefit očigledan za stanovništvo, pravila igre STO se moraju poštovati i na nacionalnom nivou!

Posmatrajući globalni uticaj, od velikog značaja je borba za prava patenata za nove lekove pre nego što se omogući adekvatna generička proizvodnja. Barijere i carine koje se donose u skladu sa definisanim radom STO svakako da kontrolišu i ulaz generike. Međutim, značajno je napomenuti da tržišta Indije i Kine imaju visoke stope prodaje generičkih lekova a pored njih i Brazil aktivno radi na razvoju generičke industrije.

Po ovome sudeći, čini se da  će farmaceutske korporacije za sada, zahvaljujući dugoročnoj zaštiti svojih patenata biti u mogućnosti da prodaju lekove po višoj ceni, dok će na gubitku biti milioni pacijenata koji neće biti u mogućnosti da priušte te lekove. Ovakav razvoj okolnosti će zapravo doprineti  stvaranju još većeg jaza između bogatih i siromašnih.

Implementacija endogene teorije ekonomskog razvoja koja podržava naša istraživanja (medicinska), ali i osnivanje zdravstvenih zadruga, kao oblika privatne svojine, a posebno u siromašnijim oblastima Srbije,  može spasiti naše stanovništvo i omogućiti im zdravstvenu negu koja im uskoro može biti uskraćena ili ponuđena po ceni koju neće moći da plate! Stranci osvajaju polako zdravstveno „tržište“ Srbije, i pripremaju se za ono što sledi, a to je pokušaj denacionalizacije zdravstvenog sektora!

* Doktor ekonomije i strukovni specijalista medicine