Naslovna AKTUELNO Nama treba Revolucija, Politika April 2019

Nama treba Revolucija, Politika April 2019

0
PODELI
POlitika naslovna 4APR2019
POlitika naslovna 4APR2019

Nama treba revolucija_POLITIKA 2APR2019 Milorad Stamenovic

NAMA TREBA REVOLUCIJA

*Milorad Stamenović

Nemački književnik Borne je jednom rekao: „Vlade su jedra, narod vetar, država lađa a vreme more”. Prateći ovu krilaticu i višedecenijsko slabo napredovanje naše države na gotovo svim poljima, čini se neophodan  zaokret „lađe” u drugom smeru kako bi se ponovo uspostavila država blagostanja. Ponovo – jer takva je bila SFRJ u jednom periodu nakon etabliranog evrokomunizma.  Danas su vremena drugačija, neoliberalizam (kao vodeća ekonomska ideologija) i globalizacija (kao najznačajniji proces integracije) uzeli su maha i čini se da kao evaporator pokušava da pretvori neke vrednosti (posebno tradicionalne) u paru. Međutim, tada treba znalački započeti novu partiju Evansovim gambitom, žrtvovati jednog piona kako bi se „dao vetar u jedra lađi” … Naš Evansov gambit mora da bude revolucija! Revolucija koja će zauvek izmeniti iz korena naše društvo. To je jedino moguće ukoliko to bude „revolucija“ obrazovanja, nauke i morala – era prosvetiteljstva! Nama je neophodna konsolidacija na polju nauke i obrazovanja koja bi doprinela razvoju i implementaciji  inovativnih koncepata života za koje mi danas nismo spremni (a neke ne možemo ni da zamislimo ali dolaze ubrzano). Dok svet novim idejama odlazi „ka horizontu“, kod nas – plačući nad sudbinom male zemlje naše vođe kao da su se predale u istorijskoj borbi za opstanak jednog naroda govoreći nam svojim postupcima: „neki drugovi su stigli do cilja, neće da se pomere ili pomaknu u stranu da bi drugi mogli da krenu napred”!  Iza političke elite, na samoj litici stoje u redu razočarani , nezbrinuti i osiromašeni: profesori, lekari, umetnici, učitelji, vaspitači  (oni koji uče, vaspitavaju i leče!)… Guraju ih sa svih strana „u strmoglavu liticu bez povratka“ kao u Plavu grobnicu. I Moral je posrnuo,pao je već.. Stradaće svi oni čini se, držeći se principa pravednosti, jednakosti i zdravog razuma kao nužnog polazišta, indoktrinirani i izmanipulisani lažnim obećanjima survaće se iz naše „lađe” pravo na dno. Stoga – pristetimo se doba prosvetitelja, setimo se rada intelektualnih i kulturnih snaga koje su se borile protiv tadašnjih autoriteta i inkvizitora. Od Bejkona, Dekarta, Loka, Spinoze preko Voltera, Hačinsona i Njutna. I naši velikani poput Tesle, Pupina, Vajferta, D.Obradovića su dali istoriji možda i više od prethodno nabrojanih. Ono što se postavlja kao pitanje je: „Da li imamo danas takve ljude?  Ako ih imamo,gde su?“ . Da bi sagledali značaj njihovih uloga možemo se setiti stanja naše države na početku 20og veka koje verodostojno prenosi amerikanac Homer Folks u  knjizi izdatoj 1920. godine pod originalnim nazivom  “The human cost of war” koja je ostala kao zaveštanje jednog izrazito teškog položaja celokupnog srpskog naroda : opisuju se masovna stradanja; smrti i teške sudbine tokom egzila u Grčku i uopšte – potpuno urušavanje jednog naroda. Život tadašnjih Srba se opisuje terminom „nova vrsta siromaštva (en. new kind of poor), jer je takav način života i totalno urušavanje srpske države dovelo do novog, strašnijeg nego ikada ranije poimanja reči  – siromaštvo. Pa nije danas gospodo, teže nego tada! A, opet se pitam – ako smo tada uspeli da izgradimo državu iz “krivih i razrušenih temelja” – zašto je to danas toliko teško? Da li smo dostojni naših predaka u tom smislu i da li se naša politička elita bar ponekad zapita : “ko smo mi da ne uspemo na tom putu, ako su oni tada mogli..? “

*dr.ekon,struk.spec med.