5 C
Beograd
24.02.2018.

Klinička ispitivanja

Naslovna Zdravstvo Klinička ispitivanja

Etika u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic

Etika u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic Etika je grana filozofije koja se bavi veoma starim pitanjima o dužnosti, časti, integritetu i pravdi. Etika predstavlja...

Sponzori kliničkih ispitivanja, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović

Sponzori kliničkih ispitivanja, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović Sponzor kliničkog ispitivanja leka može biti proizvođač, pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu sponzor) i odgovoran je...

Informacije za pacijenta i Informisana saglasnost kao standard, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović

Informacije za pacijenta i Informisana saglasnost kao standard, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović  U oblasti menadžmenta u zdravstvu, posebno u polju  kliničkih ispitivanja leka, postoji rastuća...

Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima novog leka u nekim zemljama EU – Milorad...

Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima novog leka u nekim zemljama EU - Milorad Stamenovic U cilju opservacija sistema pružanja usluga i sistema odlučivanja u...

Dobra klinička praksa i Direktive EU o kliničkim ispitivanjima, Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović

Dobra klinička praksa i Direktive EU o kliničkim ispitivanjima, Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović Druge regulative u zemljama koje nisu deo Evropske Unije, kao one koje...
milorad_stamenovic

Predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti ispitivanja leka/lekova,...

Predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti ispitivanja leka/lekova, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović U ovom delu rada predstavljen je predlog...
Milorad Stamenovic, Cambridge

Istraživačke institucije, glavni istraživač i istraživački tim, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović

Istraživačke institucije, glavni istraživač i istraživački tim, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović  Sponzor kliničkog ispitivanja leka ima pravo da izabere u okviru studije izvodljivosti istraživačke institucije...
Cambridge, Milorad Stamenovic

Regulative i standardi koji se koriste u sistemu donošenja odluka u oblasti kliničkih ispitivanja...

Regulative i standardi koji se koriste u sistemu donošenja odluka u oblasti kliničkih ispitivanja leka, Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović  Odobravanje novog kliničkog ispitivanja leka/lekova podrazumeva...
cambridge-Milorad-Stamenovic

Značaj, pravni okvir i izazovi u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic

Značaj, pravni okvir i izazovi u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic Kliničko ispitivanje leka je ispitivanje koje se vrši na ljudima sa ciljem utvrđivanja ili...
trinity college, Milorad stamenovic

Neodostaci sistema pružanja usluga u oblasti kliničkog ispitivanja leka u RS,  Milorad Stamenović

Neodostaci sistema pružanja usluga u oblasti kliničkog ispitivanja leka u RS,  Milorad Stamenović Na osnovu zakonodavstva Evropske Unije i na osnovu direktive EU 2001/20/EC moguća...