5 C
Beograd
27.05.2018.

Klinička ispitivanja

Naslovna Zdravstvo Klinička ispitivanja
CRA Akademija konferencija o klinickim ispitivanjima , Sava Centar Dec 2014

CRA Akademija, skup – Izazovi u kliničkim ispitivanjima, Dec 2017

CRA Akademija, skup - Izazovi u kliničkim ispitivanjima, Dec 2017 CRA Academy, meeting on "Challenges in clinical trials", Dec 2017
clinical trial

Koristi strategija za outsourcing i IT tehnologije u kliničkim ispitivanjima, Milorad Stamenovic

Koristi strategija za outsourcing i IT tehnologije u kliničkim ispitivanjima originalni rad je engleskom Odgovarajuće Auhor: Milorad Stamenović, Inventis CTC, Beograd, Republika Srbija. mail: m.stamenovic@rocketmail.com. ORCID...
symorg 2015, Milorad Stamenovicvideo

Medjunarodna naučna konferencija SYMORG i prezentacija rada: Predlog centralizovanog sistema odlučivanja u oblasti kliničkih...

Medjunarodna naučna konferencija SYMORG, u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu Menadzment u zdravstvu Sistemi donošenja odluka u kliničkim ispitivanjima u Republici Srbiji  

Etika u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic

Etika u kliničkim ispitivanjima, autor Milorad Stamenovic Etika je grana filozofije koja se bavi veoma starim pitanjima o dužnosti, časti, integritetu i pravdi. Etika predstavlja...

Sponzori kliničkih ispitivanja, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović

Sponzori kliničkih ispitivanja, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović Sponzor kliničkog ispitivanja leka može biti proizvođač, pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu sponzor) i odgovoran je...

Informacije za pacijenta i Informisana saglasnost kao standard, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović

Informacije za pacijenta i Informisana saglasnost kao standard, Autor: MSc.sci. Milorad Stamenović  U oblasti menadžmenta u zdravstvu, posebno u polju  kliničkih ispitivanja leka, postoji rastuća...

Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima novog leka u nekim zemljama EU – Milorad...

Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima novog leka u nekim zemljama EU - Milorad Stamenovic U cilju opservacija sistema pružanja usluga i sistema odlučivanja u...

Dobra klinička praksa i Direktive EU o kliničkim ispitivanjima, Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović

Dobra klinička praksa i Direktive EU o kliničkim ispitivanjima, Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović Druge regulative u zemljama koje nisu deo Evropske Unije, kao one koje...
milorad_stamenovic

Predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti ispitivanja leka/lekova,...

Predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti ispitivanja leka/lekova, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović U ovom delu rada predstavljen je predlog...
Milorad Stamenovic, Cambridge

Istraživačke institucije, glavni istraživač i istraživački tim, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović

Istraživačke institucije, glavni istraživač i istraživački tim, Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović  Sponzor kliničkog ispitivanja leka ima pravo da izabere u okviru studije izvodljivosti istraživačke institucije...